Wahlsténs historia

Historien om det 100-åriga företaget innehåller många olika händelser och vändpunkter. Hur har allt börjat, och hur har företaget kommit dit vart det nu är? Lär känna den finska succéshistorien med hjälp av tidslinjen nedan.


  • I dag är Petri Katajamäki VD för företaget. Sommaren 2018 förvärvade Wahlstén Rahulan Rehu Oy:s hundfoderfabrik, och i framtiden kommer Wahlstén att satsa allt mer på hundprodukter. W-Profile har tilldelats den finländska Nyckelflaggan som enda häst- och hundproduktfamilj i Finland. Ensio Wahlstén bor fortfarande i Lahtis och har det bra.

  • År 2017 var Veljekset Wahlstén Nordens största företag som tillverkar och importerar trav- och ridutrustning. Exportens andel av omsättningen var redan 40 %. De största exportländerna är Sverige och Frankrike, men även andra europeiska länder samt Ryssland och Förenta staterna spelar en viktig roll.

    När det under hösten 2016 blev klart att Anne och Jukka Santonens barn inte var intresserade av att fortsätta med företaget, var det dags att tänka på företagets framtid. Syskonen hade inte bråttom med att sälja företaget, och de var medvetna om att försäljningen kunde ta flera år. Det var viktigt för syskonen att familjetraditionen fortsätter och att de anställda i företaget skulle få fortsätta i företaget. Man började kartlägga värdet av Wahlstén och potentiella försäljningskanaler. Markku Wahlstén såg en artikel i tidningen om aktiebolaget WestStar Oy, och kontaktade företagets VD Heikki Savolainen. Föravtalet undertecknades våren 2017 och det slutliga förvärvet slöts den 14 augusti 2017. WestStar Oy är ett växande konglomerat från Lahtis, och det ville från första början åta sig att utveckla Wahlstén. De gamla värdena återstod, den nya ägaren anlände.

  • Början av 2000-talet var en period med stark tillväxt och Wahlstén satsade särskilt på export- och partihandel samt produktutveckling. En särskild milstolpe var när dottern till veterinären Antero Tupamäki, Riikka Lehtonen, kontaktade Wahlstén och frågade efter handgjord ridutrustning. Wahlstén var känd för sin handgjorda travutrustning, och Lehtonen önskade sig ridutrustning med samma kvalitet. Detta blev början på W-Profile-produktserien. De första W-Profile-produkterna utvecklades tillsammans med Lehtonen. Serien har vuxit och diversifierats år efter år, och produktfamiljen har utvecklats enligt kundernas önskemål. Allt eftersom Wahlsténs anställda hittade tillräckligt högkvalitativa produkter, tillkom nya produkter i sortimentet, så som kosttillskott, täcken och andra hästtillbehör. År 2012 valdes Veljekset Wahlstén till landskapets bästa företag.